Tere tulemast Kamelia kodulehele!

Koolitused

Peamised koolitusvaldkonnad

1. Keeleõpe
2. Aianus- Põllumajandus
3. Eneseabi, psühholoogia

 

Maaturism

Maaturism on väikesemahuline turism väljaspool linnakeskkonda ehk maakeskkonnas.
Maapiirkondade kasutamise põhieesmärk on puhkamine ja reisimine. Lisaks on sellele turismiliigile omased maaeluline vorm ja sisu. Maaturismi hulka kuulub ka taluturism, näiteks majutusteenus taludes. Maaturismi mõiste on taluturismist tunduvalt laiem, hõlmates ka teisi maal leiduvaid majutusliike ning erinevaid reisimis- ja puhkamisvorme, mida moodustavad jalgsi hobu-, kanuu-, ratta- ja suusamatkad, loodus-, jahi-, kalastus-, seiklus- ja kultuuriturism.

 

Sotsiaalne talupidamine

Sotsiaalse talupidamise põhimõtetele tuginedes peaks kõigil olema võimalus ühiskonna elus  täisväärtuslikuna osaleda ja väärtuste loomisele kaasa aidata. Seega luuakse piiratud võimetega inimestele töökeskkond, mis võimaldab neil mõtestatult tegutseda( Herz et al.2014:6). Kuna sotsiaalne talupidamine võimaldab talunikel tegutseda väljaspool pm.sektorit, näiteks hariduse, tervise-ning sotsiaalvaldkonnas,annab see põllumajanduslikule tegevusele laiema mõiste.( teksti allikas- Kerli Varik.bakalaurusetöö; Sotsiaalne talupidamine Euroopas ja Eestis, 2016.a. Tartu Ülikooli Majandusteaduskond)