1. Eesti keele A1 taseme kursus — Vaata

2. Eesti keele A2 taseme kursus — Vaata

                     3. Eesti keele B1 taseme kursus — Vaata

4. Eesti keele suhtluskeele kursus — Vaata

5. Individuaalne õpe — 30 euro/tund

KOOLI PIDAJA: MTÜ  Kamelia

Registrikood: 80055050

Aadress: Tiigi talu Terikeste, Kastre vald 62413 Tartumaa

tel: +37256265861

Koduleht: www.kamelia.ee

Oleme töötanud aastaid selle nimel, et teha koolitus koolitavatele vastuvõetamaks ja atraktiivsemaks. Õppeprogrammide ja õppekavade koostamisel lähtume sihtgruppide eripärast ja soovidest.
Tööalase koolituse läbiviimisel peamised eesmaärgid on: õpimotivatsiooni tõstmine, huvi äratamine, esmaste praktilisete töövõtete omandamine, sotsiaalne adaptatsioon, edukas toimetulek tööturul, tööle rakendumine, õpitud oskuste kasutamine ja seondamine ka teiste erialadega, suhtlus jne.
Koolituse taseme hindamiseks kasutame tagasiside lehti, vestlusi, diskusioone, arutelusid.