Inimese- ja looma vahelisele suhtele on ammu omistatud terapeutilist mõju. Näiteks soovitati koeri inglise daamidele, kui ravimit haiguste vastu. Tänapäeval on leitud, et loomadega suhtlemine vähendab stressi, ärevust ja üksindustunnet. Samuti sisendab enesekindlust ja pakub emotsionaalset tuge.

 

Kasutusel olevad mõisted seoses looma ja inimese suhtega.
Loomad saavad inimesi aidata erineval viisil. Tänasel päeval on kujunenud välja inimese ja looma omavahelise koostöö kolm erinevat taset

 • Tegevused loomade abil (Animal Assisted Activity)- erinevad tegevused loomadega, kus konkreetne ravieesmärk puudub. Tegevused on mõeldud inimese elukvaliteedi parandamiseks, motivatsiooni tõstmiseks, positiivsete emotsioonide loomiseks. Tegevuse käigus hoolitsetakse loomade eest, harjatakse, jalutatakse, mängitakse. Seda tüüpi tegevusi viivad läbiväljaõppe saanud vabatahtlikud. Vabatahtlikult ei nõuta erispetsialisti haridust. Loomad kellega töötatakse peavad olema testitud ja inimesele turvalised. Peamised tegevusalad on haiglate, hooldekodude külastused, lugemiskoerad, kodukülastused jne.

 

 • Loomade abil õppimine (Animal Assisted Learning)- erinevad tegevused, kus loom on kaasatud õppeprotsessi haridusasutuses. Näiteks töötavad loomad tavakoolis, kus nad väärtuskasvatuseks uusi võimalusi luues toovad tundi lisaväärtust. Samuti töötavad loomad erivajadustega laste haridusasutustes.

 

 • Sotsiaalsete oskuste arendamine
 • Keha tundlikkuse suurendamine
 • Positiivse füüsilise kontakti arendamine
 • Eneseteadlikkuse tõstmine
 • Enda ressursside avastamine
 • Raskel teemal vestluse toetamine
 • Pakkuda rõõmu ja hoolivust
 • Parandada mälu ja meenutamist
 • Tugevdada eneseväärikust ja enesehinnangut
 • Parandada koostööoskusi
 • Arendada probleemilahendusoskusi
 • Vähendada manipuleerivat käitumist
 • Tunnetada piire ja nende vajalikkust
 • Sisemise tasakaalu loomine
 • Tugevdada eneseväljendust läbi tunnete
 • Vähendada üldist ärevust ja maandada pingeid
 • Tugevdada minatunnetust ja avastada endas uusi külgi
 • Saada üle hirmudest, lahendada kriisiolukordi
 • Kogeda rõõmu tegutsemisest
 • Leevendada traumajärgseid sümptomeid
 • Arendada keskendumisoskust
 • Muuta käitumismustreid
 • Teadvustada suhtlemisprobleeme
 • Vähendada agressiivset käitumist
 • Õppida füüsilise puudutuse võlu ja milline on asjakohane puudutus- kuidas puudutada elusolendeid

Loomadega suhtlemine sobib

– raskusi eneseavamisega

– tähelepanu ja keskendumise raskused

– leina ja vägivalla kogemused

– ärevus ja pingeseisund kehas

– hirmud (koerafoobia, esinemishirm jne.)

– madal enesehinnang

– suhtlemise ja kontaktiloomise probleemid

– depressioon

– vähene eneseusaldus iseenda ja maailma suhtes

– käitumisraskused