Tööteraapia

 

Töö kui terapeutiline tegevus on füüsilise ja vaimse tervisega seotud probleemide leevendamiseks konkreetse tegevusega, et aidata inimestel saavutada tema maksimaalsed funktsioonid ja sõltumatus.

Järgmised kuus elemendid peegeldavad tulemuslikkust

1. Töö tulemuslikkuse
2. Oluline on aktiivne
3. Tegevused
4. Probleemide lahendamise protsess
5. Terviklik hoolitsus

6. Ainulaadne üksikisik
Kõik inimesed on unikaalsed – iga inimene vajab oma individualiset programmi, sihte, eesmärke.

Põhioskuste

Kasutamine tegevuse otstarbekuse, eesmärgipärasuse ja mõtestatud elukutse nagu ravivahendite kasutamisel

* Võime uurida ja saavutada ja säilitada tasakaal elu igapäevaseid tööde ja rollide vahel
* Võime hinnata mõju füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna funktsioonide ja sotsiaalse integratsiooni tasemel
* Võime analüüsida, valida ja rakendada teatud ravi

Õigustatud tööriistad

* Sihikindel tegevus
Tegevus on sihikindel ja mõtestatud, et patsient saavutaks oma eesmärgid
* Keskkond
Sekkumine võib aidata inimesel kohaneda oma keskkonnaga, või kohandada keskkonda inimese vajaduste ja võimetele järgi (näiteks: seadmete paigutamine).